POLIMEROWA TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA I ZABEZPIECZANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH

 
Chemiczne czyszczenie
instalacji grzewczej
 
Ma na celu przywrócenie pierwotnej sprawności energetycznej i technicznej. Przez lata eksploatacji, powstałe wewnątrz instalacji osady, skutecznie obniżają efektywność układu, powodują wzrost zużycia energii oraz prowadzą do szeregu uszkodzeń samej instalacji.
 

Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. to:

  • Przywrócenie pierwotnej wydajności instalacji poprzez usunięcie barier powstałych na ściankach instalacji;
  • Usunięcie zanieczyszczeń z trudno dostępnych części instalacji takich jak odbiorniki ciepła poprzedzone regulatorami przepływu (np. grzejniki);
  • Usunięcie zanieczyszczeń z newralgicznych punktów instalacji takich jak pompy, zawory, kolana, wymienniki, skutkuje rzadszą awaryjnością;
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo.

Co się dzieje w instalacjach ?

Nośnikiem ciepła w instalacjach grzewczych jest woda. Zawiera ona wiele minerałów, które osadzają się na ściankach instalacji, w wymiennikach ciepła, zaworach, termoregulatorach i grzejnikach. Są to osady kamienne, rdza, muły, a także mikroorganizmy. Wraz z upływem czasu powstaje z nich coraz większa warstwa trudno usuwalnego złogu, który z jednej strony pochłania przesyłaną energię, a z drugiej tworzy warstwę izolacyjną dla oddawanego ciepła.. Warstwa złogu w układzie grzewczym o szerokości 2 mm powoduje straty energii na poziomie 15 proc. W przypadku 6 mm będzie to już ok. 34 proc. Dodatkowo, pod wpływem zanieczyszczeń, wymienione urządzenia przestają prawidłowo funkcjonować. W konsekwencji korozja i zużycie instalacji wymusza konieczność jej wymiany, co jest drogie i uciążliwe. Warto zatem zadbać o czystość instalacji, aby wydłużyć jej żywotność.

Środki zaradcze

Do niedawna dostępne było czyszczenie instalacji c.o. jedynie środkami kwasopochodnymi. Ich agresywne działanie przynosi jednak połowiczny efekt. Z uwagi na uciążliwość i wysokie koszty metoda ta stosowana jest raczej w sytuacjach awaryjnych. Znaczna, trudniej dostępna część złogów pozostaje nienaruszona, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji w przypadku nieostrożnego lub niefachowego obchodzenia się z preparatami.

Nowa metoda

Postęp technologiczny otwiera nowa możliwości także w tej dziedzinie Na rynku pojawiły się nowoczesne preparaty polimerowe, które potrafią skutecznie wyczyścić i zabezpieczyć instalacje grzewcze. Można je stosować do wszystkich rodzajów instalacji, niezależnie z jakich materiałów są zbudowane. Preparaty te są całkowicie neutralne dla środowiska.

Łatwość zastosowania

Proces czyszczenia środkami polimerowymi jest nieskomplikowany. Po zaaplikowaniu do instalacji preparat pozostaje w cyrkulacji ok. 4 tygodnie. Następnie zład spuszczany jest bezpośrednio do kanalizacji. Instalacja po opłukaniu napełniana jest wodą. Aby zabezpieczyć ją przed ponownym zanieczyszczeniem zaaplikowany zostaje polimerowy inhibitor, zapobiegający tworzeniu się złogów. W przypadku nowych instalacji zalecane jest stosowanie inhibitora polimerowego od początku eksploatacji. Pozwala to utrzymywać instalację w czystości i pełnej sprawności, a tym samym kilkukrotnie wydłużyć jej żywotność. 

Koszty 

Proces czyszczenia środkami polimerowymi jest nieskomplikowany. Po zaaplikowaniu do instalacji preparat pozostaje w cyrkulacji ok. 4 tygodnie. Następnie zład spuszczany jest bezpośrednio do kanalizacji. Instalacja po opłukaniu napełniana jest wodą. Aby zabezpieczyć ją przed ponownym zanieczyszczeniem zaaplikowany zostaje polimerowy inhibitor, zapobiegający tworzeniu się złogów. W przypadku nowych instalacji zalecane jest stosowanie inhibitora polimerowego od początku eksploatacji. Pozwala to utrzymywać instalację w czystości i pełnej sprawności, a tym samym kilkukrotnie wydłużyć jej żywotność.

Bluetehrm Polska

11-042 Jonkowo Ul. Dębowa 4

Email: biuro@bluetherm.pl
Tel: 516 098 900

Copyright ©  2020 Bluetherm Polska Wszelkie Prawa Zastrzeżone